Emanet 418 epizoda

Seher saznaje kako je neko zamijenio Jamanove medicinske potvrde kako bi ga mogao i dalje trovati. Doktor otkriva Seher kako je Džanan inzistirala na Jamanovom liječenju kod kuće.

Ali pronalazi Semru i naziva Dujgu kako bi je umirio da ne brine za majku. Dujgu i Ali razmijenjuju nježnosti. Seher shvata kako se Džanan samo željela domoći novca. Džanan ucjenjuje Seher…