Ljubav razum osveta 5 epizoda

Dok Činar nastavlja da vrši pritisak na Esru po pitanju šta se dešava između nje i Ozana, Čagla im prilazi i poziva sve na sastanak. Esra se suočava sa oštrom reakcijom Čagle jer je sakrila od svih činjenicu da je Menekše Home Food, zapravo kuhinja njene porodice.

Žalba otrovane osobe dovodi u težak položaj i kompaniju i same radnike. Elif i Ekrem shvataju da je zatvaranje preduzeća djelo Zumrut i o tome se odmah obavještava Ozan. Akcioni plan koji je izmislio Ozan kako bi ponovo otvorio rad institucije i kaznio Zumrut biće prilično čudno.

S druge strane, Ozan saznaje za Činarovu odluku da prizna svoja osjećanja Esri. Ozan će učiniti sve što je u njegovoj moći da spriječi. Ali Činar je odlučan i bez obzira šta se desilo, razgovaraće sa Esrom. Hoće li Ozan postati prepreka ovom ljubavnom priznanju?