Kumovi 16 epizoda

Stipan dovršava pripreme za skup, a Zvone i Anđela su uvjereni da će ih Stipan prokazati da su zbog ceste falsificirali didin potpis. Janko se na groblju suočava sa Zlatanom i udara rukom u spomenik.

Aljoša, ljut zbog imena na grobnici, traži Stipana, ali saznaje za skup te odlazi s Vinkom i Jadrankom tamo. Dok Macana nema doma, Martin, koji to već provjereno zna, dolazi da impresionira Matiju.

Stipan zahtijeva od Vinka i Aljoše da javno čitaju njegov govor u kojem obznanjuje da je oboma otac. Da bi spasila Aljošu od čitanja Stipanovog govora do kraja, Vesna odglumi da se onesvijestila.

Anđela tjera Gotovce kod Luce na pregled, a tamo se Janko susreće s Lucom, koja primijećuje njegovu ozlijeđenu šaku koju on skriva. Vinko odbija ići doma, pa s Jadrankom prenoći u autu. Stipan nakon svega likuje, a Zvone je jadan jer je opet na početku – Aljoša sad neće prodati zemlju.