Srca divljega Pantanala 110 epizoda

Jove nađe Solanov pištolj. Zé Leôncio sukobi se s Tenóriom u vezi sa Solanom. Juma kaže Irmi da je starac s rijeke postao anakonda i progutao Solana. Filó kaže Tadeu da se brine zbog Zéova umora.

Renato dozna informacije o Tenóriovom ponašanju u Sarandiju. Renato savjetuje ocu da odustane od želje da ubije Leôncije. Marcelo želi da mu Tenório objasni zašto je zaposlio Solana. On niječe da ga je unajmio.

Tenório iznenadi sve svojom ljubaznosti prema Mariji Bruaci. Mariana ražalosti Irmu kazavši joj da ju je Trindade sigurno zaboravio. Mariana shvati da je Juma otišla iz sobe kako bi rodila u kolibi. Juma ne vidi Solana koji čeka trenutak da je napadne.