Zakletva 690 epizoda

Kemal i Narin još uvijek ne uspijevaju da pronadju Masal. Sa druge strane, Bejhan pokuša da ubije Gulperi. Emir stiže na vrijeme i spašava je. Savaš zove doktora i govori mu da se boji da će njegova majka povrijediti sebe ili nekog pokraj sebe.

Doktor mu objašnjava da je njegova majka pretrpila veliku bol i da je u takvim situacijama to ponašanje uobičajno. Bejhan pokuša da zapali kuću, kako bi ljudi u njoj patili, ona smatra da je njena patnja prevelika i da je sada red na njih.

Melike pokuša da je spriječi. Savaš dolazi sa lijekovima i odvodi majku. Džavidan i Melike pokušavaju da ugase vatru.