Jama 97 epizoda

Jamač će još jedanput biti testiran, napadom, koji će Erdentovi izvršiti na Čukur. Ovaj potez, Džengizovog nepokolebljivog iskazivanja sile, duboko će uticati na kompletan Čukur. Jamač će, kako bi zaštitio porodicu, ostati prinuđen da napravi izbor. Taj izbor će biti i početak rata koji će se voditi između Kočovala.
Ariku, čiji je život u opasnosti i koji pokušava da se izvuče iz zamke u koju je upao, pomoći će dvije iznenađujuće ličnosti. Na kraju, nestrpljivo iščekivanog suočavanja Azera i Karadže, svačiji život će se promijeniti.