Jama 72 epizoda

Jamačev povratak u Čukur bit će dočekan sa velikim uzbuđenjem i radošću. Iako Akin pokušava da ostane smiren u odnosu na ovaj slijed događaja, njegov potez će se sa nestrpljenjem iščekivati. Tokom niza iznenađujućih dešavanja, izazvanih Džumalijevom osvetom Čizgili (štraftastom) Kenanu, Jamač će ostati primoran da formuliše novi plan, kako bi ispratio tok tih dešavanja. Traživši pomoć od Šenola radi realizacije tog svog plana, Jamač će izvesti igru koja oduzima dah. Kočovali, koji odbrojavaju dane do izlaska iz zatvora, naći će se unutar totalno neočekivane zamke. Vartolov potez naspram iznenadnog događaja, okrenut će naglavačke sve balanse u zatvoru. Istovremeno dok Efsun, koja je saznala da je Jamač preživio, upada u opasnu igru, Azar će pristići sa jednom šokantnom ponudom Jamaču.